Τι πρέπει να γνωρίζετε για τη χρήση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας (ΕΚΑΑ)

Πληροφορίες

 • Τί είναι;

  Μια δωρεάν κάρτα που σας προσφέρει πρόσβαση σε ιατρικά αναγκαία, κρατική περίθαλψη κατά την προσωρινή διαμονή σας σε μια από τις 28 χώρες της ΕΕ, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Ελβετία, με τους ίδιους όρους και το ίδιο κόστος (σε ορισμένες χώρες, δωρεάν) με τους ασφαλισμένους της εν λόγω χώρας.

Μην ξεχνάτε:

 • δεν υποκαθιστά την ταξιδιωτική ασφάλιση. Δεν καλύπτει την ιδιωτική υγειονομική περίθαλψη, ούτε δαπάνες όπως το αεροπορικό εισιτήριο επιστροφής στη χώρα σας ή την απώλεια/κλοπή περιουσιακών στοιχείων,
 • δεν καλύπτει τις δαπάνες σας, αν ταξιδεύετε ειδικά για να λάβετε ιατρική περίθαλψη,
 • δεν εγγυάται τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών, δεδομένου ότι τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης κάθε χώρας διαφέρουν, υπηρεσίες που παρέχονται δωρεάν στη χώρα σας μπορεί να μην παρέχονται δωρεάν σε μια άλλη.

Προσοχή: όταν μεταφέρετε τη συνήθη κατοικία σας σε μια άλλη χώρα, πρέπει να εγγραφείτε εκεί μέσω του εντύπου S1 αντί να χρησιμοποιείτε την Ευρωπαϊκή σας Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας για να λαμβάνετε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στη χώρα αυτή.

Πού θα εκδώσω την ΕΚΑΑ πριν ταξιδέψω;

Αρμόδιος φορέας για την έκδοση ΕΚΑΑ δεν είναι ο ΕΟΠΥΥ αλλά ο Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης στον οποίο ανήκετε.

Συμβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακα: Φορείς που εκδίδουν ΕΚΑΑ

Τι παροχές δικαιούμαι ως κάτοχος ΕΚΑΑ, όταν ταξιδεύω για τουρισμό, σπουδές ή εργασία;

Ως Ευρωπαίος ασφαλισμένος που μετακινείται από το αρμόδιο κράτος (Ελλάδα) σε άλλο κράτος μέλος για προσωρινή διαμονή, κάτοχος Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ) ή Πιστοποιητικού Προσωρινής Αντικατάστασης (ΠΠΑ), σύμφωνα με τα άρθρα 19 (1) και 27 (1) του Βασικού Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και το άρθρο 25.Α.1 του Εφαρμοστικού Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009 δικαιούστε να λαμβάνετε παροχές ασθενείας σε είδος στο κράτος μέλος διαμονής οι οποίες καθίστανταιιατρικά αναγκαίες, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση αυτών των παροχών και τη διάρκεια διαμονής σας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του κράτους μέλους διαμονής ως εάν ήσαστε ασφαλισμένος δυνάμει αυτής.

Σχετικά με τα δικαιώματά σας ανά χώρα

Σε περίπτωση χρόνιας ή προϋπάρχουσας πάθησης, καλύπτομαι κατά την προσωρινή μου διαμονή σε άλλο κ-μ με την ΕΚΑΑ;

Σύμφωνα και με την Απόφαση S3/12-06-2009 , της Διοικητικής Επιτροπής για το Συντονισμό των Συστημάτων Κοινωνικής Ασφάλειας, η έννοια της αναγκαίας περίθαλψης είναι δυνατό να συνδέεται ενδεχομένως όχι μόνο με αιφνίδια εκδήλωση της πάθησης αλλά και με εξέλιξη της καταστάσεως της υγείας του ασφαλισμένου κατά τη διάρκεια της προσωρινής διαμονής του σε άλλο κράτος μέλος λόγω προϋπάρχουσας πάθησης γνωστής στον ασφαλισμένο. Οι παροχές σε είδος που χορηγούνται σε κατόχους ΕΚΑΑ ή ΠΠΑ, περιλαμβάνουν αναγκαίες παροχές και για χρόνιες ή προϋπάρχουσες ασθένειες, καθώς επίσης μπορούν να καλύπτονται παροχές σε είδος που πραγματοποιούνται σε σχέση με εγκυμοσύνη και τοκετό, ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ότι ο σκοπός διαμονής στη χώρα δεν είναι η περίθαλψη. Στην περίπτωση αυτή η ιατρική περίθαλψη δύναται να αποτελεί αντικείμενο προγενέστερης συμφωνίας μεταξύ του ασφαλισμένου και της μονάδας που παρέχει την περίθαλψη για πρακτικούς λόγους, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η περίθαλψη θα είναι διαθέσιμη κατά τη διαμονή του ασφαλισμένου σε άλλο κράτος μέλος με τη χρήση της ΕΚΑΑ ή του ΠΠΑ.

Οι παθήσεις αυτές περιλαμβάνουν:

 • Αιμοκάθαρση
 • Οξυγονοθεραπεία
 • Ειδικές θεραπείες άσθματος
 • Ηχοκαρδιογράφημα σε περίπτωση χρόνιων αυτοάνοσων νοσημάτων
 • Χημειοθεραπεία

Αν βρεθώ σε κράτος της ΕΕ, ΕΟΧ ή Ελβετία και αναλάβω ο ίδιος τη δαπάνη έκτακτου ιατρικού συμβάντος;

Σε περιπτώσεις που Ευρωπαίος Ασφαλισμένος αναλάβει ο ίδιος το κόστος του συνόλου ή μέρους των παροχών σε είδος που του χορηγήθηκαν σε δομές του δημόσιου συστήματος υγείας, στο πλαίσιο του άρθρου 19 του Βασικού Κανονισμού 883/2004 (ΕΚ) κατά την προσωρινή του διαμονή σε κράτος-μέλος, δύναται να του αποδοθεί το κόστος ή μέρος αυτού από τον αρμόδιο φορέα του βάσει των κλιμάκων απόδοσης που παρέχει ο φορέας του τόπου διαμονής μέσω του εντύπου Ε126 και εφόσον η νομοθεσία που εφαρμόζεται από το φορέα του τόπου διαμονής προβλέπει τη δυνατότητα απόδοσης του εν λόγω κόστους (κλίμακες απόδοσης – κρατικές τιμές της χώρας, άρθρο 25.Β.4, 25.Β.5 και 25.Γ.10 του Εφαρμοστικού Κανονισμού (Ε.Κ.) 987/2009).

Η εν λόγω διαδικασία πραγματοποιείται μετά την επιστροφή του Ευρωπαίου ασφαλισμένου στο αρμόδιο κράτος ασφάλισης, υποβάλλοντας όλες τις σχετικές αποδείξεις.

Επιστρέφοντας λοιπόν στην Ελλάδα, θα αποταθείτε στην πλησιέστερη στον τόπο κατοικίας σας Περιφερειακή Διεύθυνση ΕΟΠΥΥ ή στο Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ της περιοχής σας (εφόσον είστε ασφαλισμένος ΙΚΑ) υποβάλλοντας σχετικό αίτημα, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα σας δοθούν από τον αρμόδιο υπάλληλο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ΕΚΑΑ, κάνετε κλικ εδώ

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας σε εφαρμογή έξυπνων κινητών

Χρειάζεται να πραγματοποιήσω προγραμματισμένη νοσηλεία σε άλλο κράτος-μέλος. Με καλύπτει η ΕΚΑΑ; Τι επιλογές έχω;

Επιθυμείτε να λάβετε υγειονομική περίθαλψη σε άλλο ευρωπαϊκό κράτος η οποία μπορεί να καλυφθεί από τον ασφαλιστικό σας φορέα; Έχετε υπόψη σας τα ακόλουθα:

 • Σε ποια χώρα έχετε υγειονομική ασφάλιση;
 • Πού σκοπεύετε να πάτε για περίθαλψη;
 • Εάν σας χορηγείτο αυτή η περίθαλψη στη χώρα σας, θα την κάλυπτε η ασφάλισή σας;

Στην περίπτωση νοσοκομειακής περίθαλψης, ο ασφαλιστικός σας φορέας, σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις, θα απαιτήσει προέγκριση. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η χρήση του εντύπου S2/E112 . Για όλους τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, πλην εκείνων που ασφαλίζονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, το έντυπο εκδίδεται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ . Ειδικότερα, για τους ασφαλισμένους ΙΚΑ-ΕΤΑΜ το έντυπο S2 εκδίδεται προσωρινά στα Υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Για τους όρους και τις προϋποθέσεις έγκρισης μετάβασης για προγραμματισμένη νοσηλεία εκτός Ελλάδας με τη χρήση του εντύπου S2, ισχύουν τα οριζόμενα στο Άρθρο 11 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας ΕΟΠΥΥ (ΕΚΠΥ).

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΚΟΖΑΝΗ   25/10/2019

Αναλυτικά οι ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων:

 • Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019.
 • Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019.
 • Το Δημόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2019.
 • Το ΙΚΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2019.
 • Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2019.
 • Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019.
 • Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα καταβάλλει τις συντάξεις την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019.
 • Τα υπόλοιπα Ταμεία του ΕΦΚΑ (Μισθωτών) θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2019.
 • Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2019.
 • Το ΕΤΕΑΕΠ (πρώην ΕΤΕΑ) θα καταβάλλει τις επικουρικές συντάξεις τη Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2019.
 

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ 3 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΚΥΡΙΕΣ, ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ.

Σχόλιο Νομικού Συμβούλου ΠΟΣ ΔΕΗ Βασίλη Δ. Νικολετάκη για τις αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ σχετικά με τις ρυθμίσεις του νόμου Κατρούγκαλου (4387/2016): Συνέχεια

ΕΦΑΠΑΞ & ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ

Κοζάνη 22/10/2019

ΕΦΑΠΑΞ & ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ

Eξετάζονται οι Yποθέσεις από το ΕΤΕΑ.ΕΠ για τα Εφαπαξ & Επικουρικες Οι αιτήσεις απονομής Eφάπαξ εξετάζονται από το Ταμείο με κριτήριο την ημερομηνία αποχώρησης από την Υπηρεσία και την τρέχουσα περίοδο εξετάζονται οι υποθέσεις με ημερομηνία 08/2019..

Οι αιτήσεις απονομής Eπικουρικής σύνταξης εξετάζονται από το Ταμείο με κριτήριο την ημερομηνία αποχώρησης από την Υπηρεσία και την τρέχουσα περίοδο εξετάζονται οι υποθέσεις:

 • γήρατος με ημερομηνία 6/2017
   αναπηρίας με ημερομηνία 6/2017
   θανάτου ασφαλισμένου με ημερομηνία 6/2017
   θανάτου συνταξιούχου με ημερομηνία 5/2018 εφόσον έχει επέλθει έως και 12/5/2016

Για συνεχή παρακολούθηση στην ιστοσελίδα του ΕΤΕΑ.ΕΠ

https://www.eteaep.gov.gr/web/

 

ΕΝΣΤΑΣΗ / ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

Συνάδελφοι,

Άνοιξε η εφαρμογή του ΕΦΚΑ για τις ενστάσεις, σχετικά με τα νέα εκκαθαριστικά που λάβαμε μετά τον επανυπολογισμό των συντάξεων μας. Συνέχεια

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΟΣ/ΔΕΗ

    Αρ. Πρωτ.: 3399                                                                                       Αθήνα 12/10/2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΟΣ/ΔΕΗ

Την Δευτέρα, 7 Οκτωβρίου 2019, αντιπροσωπία  της ΠΟΣ/ΔΕΗ αποτελούμενη από τον Πρόεδρο, κ. Τριανταφυλλίδη Αθανάσιο, τον Γ. Γραμματέα, κ. Πουγγία Λάζαρο και τον Ταμία, κ. Νιάρχο Γεώργιο, συναντήθηκε με τον Υπουργό Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, κ. Κωστή Χατζηδάκη, παρουσία του κ. Σωτηρόπουλου Νικόλαου, Διευθυντή του γραφείου του Υπουργού, αρμόδιου για θέματα ενέργειας, και έθεσε προς ενημέρωση του Υπουργού τα παρακάτω θέματα που αφορούν τους συνταξιούχους της ΔΕΗ. Συνέχεια

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Α.Γ.Σ.Σ.Ε.

Συνάντηση με τον Νέο Διοικητή του ΕΤΕΑΕΠ

Στις 2/10/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30πμ 5μελης Επιτροπή του Δ.Σ. της Α.Γ.Σ.Σ.Ε., αποτελούμενη από τον Πρόεδρο κ. Δημήτρη Ανδρεαδάκη, τον Γενικό Γραμματέα κ. Πέτρο Βογιατζή, τον Ταμία κ. Γιώργο Νιάρχο και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής κ. Γιώργο Σταύρου και κ.Γιώργο Καρούμπα, επισκέφτηκε εθιμοτυπικά τον νέο Διοικητή του ΕΤΕΑΕΠ κ. Ευάγγελο Κωνσταντίνου. Συνέχεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣτΕ

Σας αποστέλλουμε προς ενημέρωσή σας τις Αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας:

ΜΕ ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΜΑΤΙΑ (ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΕ 1 ΜΗΝΑ):

Α) ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥ

Β) ΟΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΥΡΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ

Γ) ΟΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΜΗ ΝΟΜΙΜΕΣ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Δ) Ο ΕΠΑΝΑ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΟΣ.

ΣΤ) ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 2287-2290/2015 ΣΤΕ ΔΕΝ ΠΑΡΑΓΟΥΝ ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ.

ΚΟΙΝΩΣ: ΟΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ Ν. 4051, 4093/2012 ΘΑ ΔΟΘΟΥΝ (ΑΠ’ΟΤΙ ΦΑΙΝΕΤΑΙ) ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015- ΜΑΗΣ 2016 ΜΕ ΝΟΜΟ  ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ.

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Ο ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΠΟΣ ΔΕΗ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΕΤΑΚΗΣ

 

ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣτΕ

0224_191004140843_001.pdf0224_191004140843_001.pdf4.2 MB

0225_191004141006_001.pdf0225_191004141006_001.pdf5.9 MB

0226_191004141147_001.pdf0226_191004141147_001.pdf3.4 MB

ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κοζάνη 7 – 10 – 2019

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

  Το Δ/Σ του Περιφερειακού Σωματείου Συνταξιούχων ΔΕΗ ΑΕ Δυτ. Μακεδονίας  ανακοινώνει στα μέλη του ότι διοργανώνει  Μονοήμερη εκδρομή την Κυριακή  13 Οκτωβρίου 2019 στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.

Θα επισκεφθούμε το ΜΟΝΗ ΒΛΑΤΑΔΩΝ, το Αρχαιολογικό Μουσείο , το Βυζαντινό Μουσείο και τον Λευκό Πύργο.

Τιμή συμμετοχής κατ’ άτομο 12 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και η αμοιβή του ξενάγου.

Πληροφορίες – δηλώσεις στο τηλ. του Σωματείου 24610 39142  και στο κινητό 6944443513 μέχρι  10-10-2019 και ώρα 13.00 μ.μ.

Ώρα αναχώρησης 07:30 π.μ. από το Σιδηροδρομικό Σταθμό.

ΑΠΟ ΤΟ Δ/Σ

 

Εκτύπωση μηνιαίου ενημερωτικού σημειώματος

https://apps.ika.gr/ePensionStatement/ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ,

Η Έκδοση του ενημερωτικού σημειώματος της νέας Επαναυπολογισμενης Σύνταξης από 1-1-2019  Εκδίδετε μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας του ΕΦΚΑ με χρήση των κωδικών TAXISNET
Αναλυτικά η Ανακοίνωση του ΕΦΚΑ Συνέχεια