ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Α.Γ.Σ.Σ.Ε

Αθήνα, 31/7/2019

Η Α.Γ.Σ.Σ.Ε. ως μοναδική τριτοβάθμια Οργάνωση και εκπρόσωπος όλων των συνταξιούχων είναι υποχρεωμένη από το Καταστατικό της  να αντιστοιχίσει στις πρόσφατες προγραμματικές δηλώσεις της Κυβέρνησης τις διεκδικήσεις των συνταξιούχων, οι οποίοι αποτελούν μεν το 25% του πληθυσμού αλλά συντηρούν το 50% μαζί και τα άνεργα παιδιά τους, που τα μνημόνιά τους οδήγησαν σε οικονομική και κοινωνική εξαθλίωση ,ιδιαίτερα αυτούς που είναι μονοσυνταξιούχοι με σύζυγο νοικοκυρά (οικιακά).  Συνέχεια