Χορήγηση και χρήση ασφαλιστικών βιβλιαρίων

Με την απόφαση του ΕΦΚΑ με αρ. πρωτ. 693033/2018 δίνονται διευκρινίσεις σχετικά με την χορήγηση και χρήση ασφαλιστικών βιβλιαρίων.
Ειδικότερα, γίνονται γνωστά τα εξής: Συνέχεια

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ

Κοζάνη  15-02-2019

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

   Συνάδελφοι λόγω έξαρσης επιδημίας γρίπης για την διαφύλαξη της υγείας των μελών μας, ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ μέχρι νεωτέρας.

ΓΙΑ  ΤΟ  Δ/Σ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΣΙΟΠΤΣΙΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ              ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κοζάνη  12-02-2019

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

  Το Περιφερειακό Σωματείο Συνταξιούχων ΔΕΗ Α.Ε. Δυτικής Μακεδονίας καλεί τα μέλη του, να περάσουν από το γραφείο, να συμπληρώσουν την ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ στοιχείων ΑΜΕΣΑ και ΕΜΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ για το Εθνικό Μητρώο Α.Μ.Κ.Α – Ε.Μ.Α. όπως φαίνεται στο παρακάτω έγγραφο.   Συνέχεια