ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2018

Κοζάνη  12 – 06 – 2018

                                     Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

  Όσοι Συνάδελφοι Συνταξιούχοι έχουν παιδιά γεννηθέντα από 1-1-2003 μέχρι και 31-12-2012, εάν ενδιαφέρονται για το ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ έτους 2018 να περάσουν από το Γραφείο του Σωματείου για να υποβάλουν σχετική αίτηση.

Υποβολή αιτήσεων  μέχρι 15/06/2018.

ΓΙΑ  ΤΟ  Δ/Σ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

         ΤΣΙΟΠΤΣΙΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ             ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ