ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Συνάδελφοι – συναδέλφισσες,

το Δ/Σ του Περιφερειακού Σωματείου Συνταξιούχων ΔΕΗ Α.Ε. Δυτικής Μακεδονίας ΚΑΛΕΙ τα μέλη του σε Ειδική Γενική Συνέλευση τη Δευτέρα 13-2-2017 και ώρα 17:00 μ.μ. στο Εργατικό Κέντρο Κοζάνης.

Θέμα συζήτησης: Τροποποίηση καταστατικού.

Το Σωματείο σας κάνει γνωστό ότι στις 2 Ιουλίου 2015 ψηφίστηκε ο Νόμος υπ’ αριθμ. 4331, που τροποποιεί τον Ν. 1264/1982. Στο Άρθρο 12 προστίθεται α) «Η εκλογή των οργάνων της συνδικαλιστικής οργάνωσης γίνεται με το σύστημα της απλής αναλογικής» και β) «Είναι υποχρεωτική η συμμετοχή δικαστικού αντιπροσώπου στις αρχαιρεσίες των εκλογών».

Ο Νόμος, δηλαδή, επιβάλλει την απλή αναλογική στις εκλογές των σωματείων έναντι του πλειοψηφικού τρόπου που ίσχυε μέχρι σήμερα.

Συνάδελφοι – συναδέλφισσες, η παρουσία σας στη Γενική Συνέλευση κρίνεται και επιβάλλεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ.

ΤΟ  Δ/Σ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Συνάδελφοι – συναδέλφισσες,

το Δ/Σ του Περιφερειακού Σωματείου Συνταξιούχων ΔΕΗ Α.Ε. Δυτικής Μακεδονίας ΚΑΛΕΙ τα μέλη του σε Ειδική Γενική Συνέλευση στις 8-2-2017 και ώρα 17:00 μ.μ. στο Εργατικό Κέντρο Κοζάνης.

Θέμα συζήτησης: Τροποποίηση καταστατικού.

Το Σωματείο σας κάνει γνωστό ότι στις 2 Ιουλίου 2015 ψηφίστηκε ο Νόμος υπ’ αριθμ. 4331, που τροποποιεί τον Ν. 1264/1982. Στο Άρθρο 12 προστίθεται α) «Η εκλογή των οργάνων της συνδικαλιστικής οργάνωσης γίνεται με το σύστημα της απλής αναλογικής» και β) «Είναι υποχρεωτική η συμμετοχή δικαστικού αντιπροσώπου στις αρχαιρεσίες των εκλογών».

Ο Νόμος, δηλαδή, επιβάλλει την απλή αναλογική στις εκλογές των σωματείων έναντι του πλειοψηφικού τρόπου που ίσχυε μέχρι σήμερα.

Συνάδελφοι – συναδέλφισσες, η παρουσία σας στη Γενική Συνέλευση κρίνεται και επιβάλλεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ.

ΤΟ  Δ/Σ