Συντάξεις Οκτωβρίου 2016

Οι συντάξεις Δημοσίου θα καταβληθούν στις 29 Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Πέμπτη.

Οι συντάξεις ΙΚΑ θα καταβληθούν στις 29 Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Πέμπτη.

Οι συντάξεις ΟΑΕΕ θα καταβληθούν στις 3 Οκτωβρίου 2016 ημέρα Δευτέρα.

Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις στις 3 Οκτωβρίου 2016 ημέρα Δευτέρα

Οι συντάξεις ΝΑΤ, ΚΕΑΝ και ΤΑ.ΠΟ.ΤΕ θα καταβληθούν στις 30 Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Παρασκευή.

Τα υπόλοιπα ταμεία του Υπουργείου Εργασίας θα καταβάλλουν τις συντάξεις στις 30 Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Παρασκευή.

 

Οι επικουρικές θα πληρωθούν για όσα Ταμεία έχουν ενταχθεί στο ΕΤΕΑ την Τρίτη 04 Οκτωβρίου.

 

Το Δημόσιο καταβάλλει τις συντάξεις την προτελευταία εργάσιμη μέρα του προηγούμενου μήνα.

Το ΙΚΑ καταβάλλει τις συντάξεις την προτελευταία εργάσιμη μέρα του προηγούμενου μήνα

Ο (ΟΑΕΕ) καταβάλλει τις συντάξεις την πρώτη εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα

Ο ΟΓΑ καταβάλλει τις συντάξεις την πρώτη εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα

Τα υπόλοιπα ταμεία που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας καταβάλλουν τις συντάξεις την προτελευταία εργάσιμη του προηγούμενου μήνα.

Το ΝΑΤ – ΚΕΑΝ καταβάλλουν τις συντάξεις την τελευταία εργάσιμη μέρα του προηγούμενου μήνα.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Ενημερωτικό Σημείωμα Συντάξεων Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ

Συνάδελφοι
Το πρόγραμμα έκδοσης Μηνιαίων Σημειωμάτων Κύριας Σύνταξης λειτουργεί προσωρινά σε Δοκιμαστικό Στάδιο, δεν έχει ολοκληρωθεί με όλα τα στοιχεία των Συνταξιούχων Δ.Ε.Η.

Μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου θα λειτουργεί πλήρως.

Μπορείτε να τυπώνετε τα Ενημερωτικά Σημείωμα Συντάξεων  I.K.A-E.T.A.M στην παρακάτω Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
https://apps.ika.gr/ePensionStatement/faces/secureAll/index.xhtml

Θα χρειαστείτε τον Αριθμό Μητρώου σας και τον Α.Μ. ΔΙΑΣ της κύριας σύνταξης.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΘΕΜΑ: Μειοδοτικός διαγωνισμός επιλογής συνεργείου καθαριότητας Γραφείου Σωματείου.

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

  1. Η καθαριότητα αφορά το γραφείο του σωματείου που βρίσκεται επί της οδού Αρχελάου 25 στην Κοζάνη.
  2. Το γραφείο αποτελείται από ισόγειο, κουζίνα, WC και πατάρι. Η συχνότητα της καθαριότητας θα είναι δύο φορές την εβδομάδα, συγκεκριμένη ημέρα, απογευματινές ώρες. Περιλαμβάνει σκούπισμα- σφουγγάρισμα δαπέδων- ξεσκόνισμα τοίχων- επίπλων- συσκευών, καθαριότητα κουζίνας και σκευών, καθαριότητα-απολύμανση WC, καθαρισμός τζαμαρίας και πεζοδρομίου, καθώς και ότι άλλο απαιτείται. Τα είδη καθαρισμού (εξοπλισμός- απορρυπαντικά  κ.λ.π.) βαρύνουν τον εργολάβο καθαρισμού, είναι εγκεκριμένα από αρμόδιο φορέα και προτιμώνται τα οικολογικά.
  3. Η πληρωμή θα γίνεται στο τέλος κάθε μήνα και απαιτείται  η χορήγηση δελτίου παροχής υπηρεσιών.
  4. Η ισχύς της προσφοράς θα έχει διάρκεια 2 ετών.
  5. Μη τήρηση των παραπάνω όρων δίδει το δικαίωμα στην μονομερή λύση της συνεργασίας των συμβαλλομένων μερών.
  6. Η προσφορά θα είναι κλειστή εντός φακέλου, θα αφορά καθαριότητα ενός μήνα και θα επιβαρύνεται με τον τρέχοντα Φ.Π.Α..
  7. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από τα μέλη του Δ/Σ και θα γίνει γνωστή στους ενδιαφερόμενους.
  8. Οι προσφορές θα υποβληθούν στο γραφείο του Σωματείου (Αρχελάου 25) μέχρι 19-9-2016 και ώρα 12:00 μ.μ. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2461039142.

ΜΝΗΜΕΣ ΛΙΓΝΙΤΗ

Το Περιφερειακό Σωματείο Συνταξιούχων ΔΕΗ Α.Ε. Δυτικής Μακεδονίας συγχαίρει τα Μέλη – Αθλητές του, που έλαβαν μέρος στον 8ο Πανελλήνιο αγώνα δρόμου “Μνήμες Λιγνίτη” που έγινε την Κυριακή 11/09/2016 στην Πτολεμαΐδα.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Συνάδελφοι,

ολοκληρώθηκε ο επαναϋπολογισμός στις επικουρικές της ΔΕΗ σύμφωνα με το Νόμο 4387/2016 και δεν θα υπάρξει άλλη μεταβολή στις επικουρικές μας.

Η Πληροφορία αυτή επιβεβαιώθηκε δια στόματος του Διοικητή του Ε.Τ.Ε.Α  κ. ΚΑΠΟΤΑ σε επίσκεψη που του έγινε από το Δ/Σ της Π.Ο.Σ – ΔΕΗ στις 7/9/2016.

Α ) Για τις επικουρικές ολοκληρώθηκε ο επαναϋπολογισμός, διότι έχουμε χαμηλό βαθμό αναπλήρωσης στις επικουρικές ( περίπου 20% ).

Με τα σημερινά δεδομένα και σύμφωνα με το νόμο 4387/2016 ο επαναϋπολογισμός στις επικουρικές αλλά και στις κύριες θα γίνει μετά το 2019.

Β ) Για τις επικουρικές μερικών συναδέλφων που δεν έπαιρναν επικουρική από την Δ.Ε.Η ( Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. ) αλλά από άλλα ταμεία όπως από το Τ.Ε.Α.Η.Ε , Τ.Σ.Α ο επαναϋπολογισμός στις επικουρικές τους συντάξεις έγινε σύμφωνα με τις εισφορές ασφάλισης –τα χρόνια εργατικού βίου – και το βαθμό αναπλήρωσης της επικουρικής ( δηλαδή η συμμετοχή της εισφοράς ήταν δυσανάλογη με τον υπολογισμό της αναπλήρωσης της σύνταξης της κάθε επικουρικής ).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Περιφερειακό Σωματείο Συνταξιούχων ΔΕΗ Α.Ε. Δυτικής Μακεδονίας συμμετέχει στο πανεργατικό συλλαλητήριο διαμαρτυρίας που θα γίνει το Σάββατο 10/09/2016 στην Θεσσαλονίκη με την ευκαιρία των εγκαινίων της ΔΕΘ.

Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι την Πέμπτη 08/09/2016 και ώρα 13:30 στο 2461039142.

Η αναχώρηση για Θεσσαλονίκη θα γίνει το Σάββατο στις 14:30 από το Δημαρχείο Κοζάνης.