ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (ΕΦΑΠΑΞ)

ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΛΑΘΟΥΣ

Με πλήρη συναίσθηση της ευθύνης και αισθανόμενος θλίψη, απογοήτευση και ντροπή, που εξαιτίας ενός αφανούς λάθους στον σχεδιασμό υπολογισμού των εφάπαξ στις νέες αποφάσεις για όσους αποχώρησαν από 1/9/2013 έως και 31/12/2013, ζητώ ειλικρινά συγνώμη και ενημερώνω ότι εντοπίστηκε τουλάχιστον έγκαιρα και έχει ήδη διορθωθεί με επανέκδοση όλων των λανθασμένων αποφάσεων.

Ειδικότερα

Ζητώ συγνώμη από όσους έλαβαν ήδη την εκδοθείσα λανθασμένη απόφαση με ελπίδα για μεγαλύτερα ποσα εφάπαξ βοηθήματος που είναι λανθασμένα και ενημερώνω ότι εκδόθηκαν σε αντικατασταση ταυταρίθμων «επί το ορθόν» νεες αποφάσεις με τα ορθά ποσά.

Επίσης ζητώ την συγνώμη και όσων άτυπα (τηλεφωνικά) έλαν γνώση για το λάθος ποσό δικαιούμενο εφάπαξ και τελικά στην απόφαση που θα λάβουν θα είναι μικρότερο.

Το λάθος εντοπίστηκε στον υπολογισμό του μέσου όρου των ασφαλιστέων αποδοχών της 5ετίας και οφείλεται στην πρόθεση μας να απεικονίζονται για κάθε χρόνο χωριστά οι ασφαλιστέες αποδοχές για τις περιπτώσεις που έχουν από (1) έναν έως (3) τρείς μήνες ασφάλιση ΔΕΗ στο 2008 και (9) εννέα έως (11) έντεκα μήνες ασφάλιση ΔΕΗ στο 2013, ώστε να συμπληρωθούν τα (5) έτη ( 60) μήνες.

Αυτό δίνει (6) έξι ποσά Μ.Ο και ενώ θα έπρεπε να διαιρείται δια (6) στον τύπο πέρασε ο διαιρέτης (5) όπως ισχύει για όλες τις αποχωρήσεις από 31/12/2013 και εφεξής.

Ο δαίμονας όμως του ηλεκτρονικού τρόπου υπολογισμού, που αναμβισβήτητα μηδενίζει την περίπτωση λαθους στις πράξεις υπολογισμού, εδώ χτύπησε απο τη γενίκευση της παραδοχής πέντε τά έτη, πέντε οι μέσοι όροι πέντε και ο διαιρέτης και έτσι εκτεθήκαμε σε όλους σας.

Έλεγχος και επανέλεεγχος έγινε πολλές φορές στο χέρι και στην αριθμομηχανή, αλλά πάντα με το λάθος διαιρέτη της γενικής παραδοχής, και έτσι βγήκαν λάθος αποτελέσματα τα οποία έγιναν σχετικά έγκαιρα γνωστά και ευτυχώς δεν έγιναν λάθος πληρωμές.

Η Αναγνώριση όμως του λάθους και η ανάληψη της ευθύνης είναι επιβεβλημένη και γίνεται τώρα, αλλά σε καμμιά περίπτωση δεν μπορώ να δεχτώ δόλο ή πρόθεση για παραπλάνηση.

Αντίθετα υπάρχει σωρεία πραγματικών λόγων και αιτιών για το λάθος στον τύπο αυτόματου υπολογισμού, τους οποίους επικαλούμαι χωρίς να επιζητώ την αποποίηση της ευθύνης μου και έχετε το αναφαίρετο δικαίωμα να με κρίνεται και να με κατακρίνετε αφού:

 Η υπερβολική και αφόρητη πίεση για έγκαιρη επίλυση του νέου τρόπου υπολογισμού, το ολιγάριθμο προσωπικό αλλά κυρίως ο υπερβολικός φόρτος εργασιών, με ανάλωση χρόνου για προσπάθειες συγκέντρωσης των απαραίτητων μισθολογικών στοιχείων από τις εταιρείες του ομίλου στη βάση δεδομένων που με τρομερή προσπάθεια και κόπο δημιουργήθηκε στην Δ.ΠΛΡ/ΔΕΗ ώστε να υπάρχει αφενός η υψηλότερη πιστότητα και ακρίβεια των στοιχείων και αφετέρου η εύκολη άντλησή τους για την περαιτέρω επεξεργασία, δυστυχώς εξάντλησαν κάθε δυνατότητα και περιθώριο ελέγχου και επανελέγχου των μισθολογικών στοιχείων αλλά και εκτεταμένων ελέγχων – επανέλεγχων στο σχεδιασμένο ενιαίο νέο τρόπο υπολογισμού-έκδοσης της απόφασης χορήγησης εφάπαξ βοηθήματος.

Μετά τα παραπάνω με όση αξιοπιστία μου απομένει μπορώ να ανακοινώσω ότι από το νέο τρόπο υπολογισμού ευνοούνται περισσότερο όσοι έχουν ανοδική πορεία στις ασφαλιστέες αποδοχές τους κατά την πενταετία έως 31-12-2013 ή από υπερωρίες είτε από διατήρηση οικογενειακών επιδομάτων είτε από λήψη χρονοεπιδομάτων ή και διπλή αλλαγή μισθολογικού κλιμακίου.

Ειδικότερα ευνοούνται όσοι έχουν υπερβεί τα 30 έτη ασφάλισης ΔΕΗ μέχρι την 31-12-2013 γιατί υπολογίζεται εφάπαξ για όλα τα έτη ασφάλισης ΔΕΗ και όχι μέχρι τα 30 έτη όπως ορίζει το άρθρο 25 του καταστατικού Ν. 4491/1966.

Η πλειονότητα όμως των δικαιούχων θα λάβουν εφάπαξ είτε ίσο είτε και λίγο μικρότερο είτε λιγο παραπανω από το ποσό που έδινε ο προηγούμενος τρόποςμε μειώσεις 30% του Ν. 4024/2011 και 3,84% του Ν. 4093/2012.

Οι μόνοι που αδικούνται και θα έχουν χαμηλά ποσά εφάπαξ είναι όσοι έχουν ασφάλιση κάτω των 20 ετών και χαμηλές ασφαλιστέες αποδοχές στην πενταετία έως 31/12/2013, αλλά και όσοι υπολόγιζαν ότι στο χρόνο υπολογισμού του εφάπαξ θα συνυπολογιστεί και ο χρόνος με δίμηνες ή τρίμηνες και πεντάμηνες συμβάσεις εργασίας στη ΔΕΗ αλλά με ασφάλιση ΙΚΑ.

Έχω την αίσθηση ότι σύντομα (έως την 31/7/2016) θα επιλυθεί, από τον αρμόδιο υπουργό, το ζήτημα της έναρξης των πληρωμών εφάπαξ με την ήδη διαμορφωμένη σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία αποχώρησης και τον αριθμό πρωτοκόλλου και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χορήγησης του εφάπαξ.

Υπάρχουν ήδη έτοιμες για πληρωμή οι πρώτες 250 αιτήσεις και μετά την διόρθωση του λάθους υπολογισμού θα συνεχιστεί η έκδοση και άλλων αποφάσεων – εκκαθαρίσεων, αλλά με χαμηλότερο ρυθμό, λόγω των υποχρεωτικών θερινών αδειών του ήδη ολιγάριθμου προσωπικού.

Η ετίμησή μου είναι ότι έως και την 15/9/2016 θα έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις και οι εκκαθαρίσεις για όλους όσους έχουν αποχωρήσει έως και 31/12/2014 ώστε να έχουν πληρωθεί μέχρι την 20/10/2016.

Η έγκαιρη διόρθωση αρχείων του ΔΕΔΔΗΕ με μισθολογικά στοιχεία για αποχωρήσεις του 2014 και η απάντηση των εταιρειών του ομίλου για το σύνολο των εισφορών που καταβλήθηκαν για όλους τους μισθωτους για τα έτη 2013, 2014 και 2015, θα δώσει την δυνατότητα του υπολογισμού των εφάπαξ και όσων έχουν αποχώρηση από 1/1/2014 έως και 31/12/2014.

Θερμή παράκληση προς όλους τους ενδιαφερόμενους δικαιούχους εφάπαξ ειναι να περιορίσουν άν όχι να μηδενίσουν τις τηλεφωνικές κλήσεις γιατί ο χρόνος διακοπης για τηλεφωνική συνομιλία είναι σε βάρος της απόδοσης και της ορθότητας των εργασιών του ήδη ολιγάριθμου προσωπικού που έχει την ειλικτινή διάθεση και πρόθεση να διεκπεραιώσει τις εκκρεμότητες όλων στα ασφυκτικά χρονικά πλαίσια και του υπερβολικού φόρτου εργασιων.

Αν οι επισκέψεις και οι τηλεφωνικές επικοινωνίες μηδενιστούν τότε σίγουρα θα εκδοθουν περισσότερες και ορθότερες αποφάσεις – εκκαθαρίσεις και σίγουρα θα πληρωθούν περισσότεροι δικαιούχοι.

Με τις θερμότερες ευχές για ευχάριστες και καλές διακοπές σε όλους.

ΚΟΡΟΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ