ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ)

Άρθρο 44 Εισφορές υγειονομικής περίθαλψης συνταξιούχων
Η παρ. 31 του άρθρου 1 του ν. 4334/2015 (Α΄ 80) η οποία με τις διατάξεις της περ. 2,
υποπαρ. Ε2 της παρ. Ε του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α 94) αναριθμήθηκε σε παρ.
30, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«30. α) Από την 1.7.2016 η εισφορά υγειονομικής περίθαλψης υπέρ ΕΟΠΥΥ των
συνταξιούχων που καλύπτονται για παροχές ασθένειας σε είδος από τον ΕΟΠΥΥ
καθορίζεται σε ποσοστό 6%, και υπολογίζεται επί του καταβαλλόμενου ποσού κύριας σύνταξης αφού αφαιρεθούν τα ποσά που αντιστοιχούν στην Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων του άρθρου 38 του ν.3863/2010 (115 Α΄), όπως ισχύει, και των
παραγράφων 11 και 12 του άρθρου 44 του ν.3986/2011 (152 Α΄), όπως ισχύει .
Σε περίπτωση συρροής περισσότερων της μίας κύριων συντάξεων στο ίδιο πρόσωπο,
το ως άνω ποσοστό ύψους 6% υπολογίζεται στο άθροισμα των καταβαλλόμενων
συντάξεων, ανεξαρτήτως αιτίας και αφού αφαιρεθούν τα ποσά που αντιστοιχούν στην
Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων του άρθρου 38 του ν.3863/2010 (115 Α΄), όπως
ισχύει, και των παραγράφων 11 και 12 του άρθρου 44 του ν.3986/2011 (152 Α΄),
όπως ισχύει
Στην περίπτωση κατά την οποία συνταξιούχοι λαμβάνουν σύνταξη και αποδοχές από
μισθωτή εργασία ή από άσκηση επαγγέλματος ή απασχόλησης, καταβάλλεται το
προβλεπόμενο ποσοστό εισφοράς υπέρ υγειονομικής περίθαλψης επί της συντάξεως
που λαμβάνουν, καθώς και επί των πάσης φύσεως αποδοχών ή επί του μηνιαίου
εισοδήματός τους.

β) Από την 1.1.2016 παρακρατείται εισφορά 6% υπέρ ΕΟΠΥΥ από τις επικουρικές
συντάξεις, των συνταξιούχων που καλύπτονται για παροχές ασθένειας σε είδος από τον ΕΟΠΥΥ υπολογιζόμενης επί του καταβαλλόμενου ποσού της σύνταξης αφού αφαιρεθούν τα ποσά που αντιστοιχούν στην Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων
του άρθρου 38 του ν.3863/2010 (115 Α΄), όπως ισχύει, και των παραγράφων 11 και
12 του άρθρου 44 του ν.3986/2011 (152 Α΄), όπως ισχύει.
Σε περίπτωση συρροής περισσότερων της μίας επικουρικής συντάξεων στο ίδιο
πρόσωπο, το ως άνω ποσοστό ύψους 6% υπολογίζεται στο άθροισμα των
καταβαλλόμενων συντάξεων, ανεξαρτήτως κατηγορίας και αντιστοιχούν στην Ειδική
Εισφορά Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης του άρθρου 44, παρ.13 του
ν.3986/2011 (152 Α΄), όπως ισχύει.»

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Α.Γ.Σ.Σ.Ε.

 Με πρωτοβουλία της Ανωτάτης Γενικής Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδος (Α.Γ.Σ.Σ.Ε.) πραγματοποιήθηκε (6/4/2016) συνάντηση στα Γραφεία του ΕΟΠΥΥ με τον Πρόεδρο Καθηγητή κ. Μπερσίμη Σωτήρη με συνταξιοδοτικές  οργανώσεις. Συγκεκριμένα παρέστησαν από:

 • Α.Γ.Σ.Σ.Ε. (κ. Νίκος Μουλίνος , Πρόεδρος)
 • Σύλλογο Συνταξιούχων ΗΣΑΠ (κ. Ευθύμης Ρουσιάς, Πρόεδρος)
 • Σωματείο Συνταξιούχων ΟΑΣΑ (κ. Χάρης Ταταράκης, Πρόεδρος)
 • ΠΟΣΣ (κ. Βασίλης Αποστολόπουλος ,Πρόεδρος)
 • ΠΣΣΕΠΥ (κ. Κοσμάς Παναγιωτίδης, Πρόεδρος)
 • ΟΣΤΟΕ (κ. Ελένη Κλητοράκη Πρόεδρος)
 • ΠΟΣ/ΔΕΗ (κ. Πέτρος Βογιατζής Γενικός Γραμματέας)
 • Πανελλήνια Ένωση Συντ/χων Ασφαλιστών (κ.Τάκης Αγιασματζής Πρόεδρος)
 • ΠΟΣΕΑ/ΕΤΕΑ (κ.Χρίστος Πολίτης, Πρόεδρος)
 • Σύλλογο Συντ/χων Δικηγόρων Ελλάδος (κ. Χρήστος Μαρτίνης, Πρόεδρος)
 • ΠΣΣ Ομίλου ΟΤΕ (κ. Κώστας Λουκόπουλος, Πρόεδρος & κ. Γιώργος Κουτσιμπογιώργος ,Μέλος Ε.Ε)
 • Πανελλήνια Ένωση Συντ/χων Υγειονομικών (κ. Χρήστος Καραπάνος, Πρόεδρος )
 • Σύνδεσμο Συντ/χων Χημικών ΤΕΑΧ (κ. Δαμιανός Αγαπαλίδης, Πρόεδρος)
 • ΟΣΣΥΠΕΤ Ομοσπονδία Συλλόγων Συνταξιούχων Προσωπικού Εταιριών Τσιμέντων (Πρόεδρος κ. Ευάγγελος Αναγνώστου )

Σημειώνεται, ότι η συνάντηση έγινε στο πλαίσιο ενημέρωσης από τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ για τα προβλήματα του Οργανισμού αλλά και τις ενέργειες που προτίθεται να προβεί για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους, ενώ οι παριστάμενοι έθεσαν αναλυτικά τα διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα μέλη τους, ζητώντας την άμεση επίλυσή τους.

                   ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Α.Γ.Σ.Σ.Ε

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Το Δ/Σ του Περιφερειακού Σωματείου Συνταξιούχων ΔΕΗ Α.Ε. Δυτικής Μακεδονίας σας ενημερώνει ότι λόγω της ταύτισης του εορτασμού του Πάσχα, με τις ημέρες πληρωμής για τις συντάξεις του μηνός Μαΐου, οι Υπουργοί Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών συνυπέγραψαν ΚΥΑ σύμφωνα με την οποία οι συντάξεις θα καταβληθούν, νωρίτερα.

Συγκεκριμένα, οι συντάξεις του ΙΚΑ, του ΝΑΤ και του Δημοσίου θα πληρωθούν την Μεγάλη Τετάρτη 27 Απριλίου 2016.

Ενώ ΟΓΑ και ΟΑΕΕ θα πληρώσουν τις συντάξεις από την Μεγάλη Δευτέρα.

Τα παραπάνω θα προβλέπει κοινή υπουργική απόφαση που θα μεταθέτει τις ημερομηνίες πληρωμής για τις συντάξεις Μαΐου προκειμένου οι συνταξιούχοι των ταμείων να έχουν χρήματα αφού οι τράπεζες θα ξανανοίξουν την Τετάρτη του Πάσχα λόγω και της μεταφοράς της αργίας της Πρωτομαγιάς την Τρίτη 3 Μαΐου, όπως προβλέπει απόφαση του Υπουργείου Εργασίας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Δ/Σ του Περιφερειακού Σωματείου Συνταξιούχων ΔΕΗ Α.Ε. Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει στα μέλη του ότι στις 15/04/2016, το Σωματείο θα διαθέσει λεωφορείο για την παρακολούθηση του Ακάθιστου Ύμνου στην Ιερά Μονή Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης στο Βογατσικό.

Αναχώρηση από το Σταθμό στις 18:00 μ.μ.

Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι Τρίτη 12/04/2016 στο 2461039142 και στο 6946544852.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Περιφερειακό Σωματείο Συνταξιούχων ΔΕΗ Α.Ε. Δυτ. Μακεδονίας, ανακοινώνει στα μέλη του ότι η ΔΕΗ θα βραβεύσει φέτος και τα παιδιά των συνταξιούχων που αρίστευσαν το ακαδημαϊκό και σχολικό έτος 2014-2015 σε έναν από τους παρακάτω τίτλους σπουδών:

 • Απολυτήριο Γυμνασίου
 • Απολυτήριο Λυκείου (οποιουδήποτε τύπου)
 • Πτυχίο ΑΕΙ
 • Πτυχίο ΤΕΙ ή άλλης ανώτερης σχολής
 • Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών

Όσοι συνάδελφοι έχουν παιδιά που αρίστευσαν, να περάσουν από το γραφείο του Σωματείου για συμπλήρωση της ανάλογης αίτησης, προσκομίζοντας και επικυρωμένο αντίγραφο του ανάλογου τίτλου.

Ημερομηνία υποβολής μέχρι 12/04/2016.