ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΟΣ-ΔΕΗ ΕΦΕΤΕΙΟ

Κοζάνη 15-10-2014
Αρ. πρωτ. . . . . . .

ΠΡΟΣ
Δ/Σ ΠΟΣ/ΔΕΗ
Γ΄. Σεπτεμβρίου 7
10432 ΑΘΗΝΑ
Αξιότιμοι κύριοι,
Όπως γνωρίζετε μετά την έκδοση της υπ” αριθμό 4175/2014 απόφασης του Εφετείου Αθηνών είμαστε πλέον νόμιμα μέλη της Ομοσπονδίας σας με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις. Παρακαλούμε να μας γνωρίσετε εγγράφως τα αναγκαία νομιμοποιητικά έγγραφα του σωματείου μας που πρέπει να σας αποστείλουμε καθώς και το ποσό οικονομικής εισφοράς που μας αναλογεί και τον τρόπο καταβολής του.
Επειδή ορισμένοι αδυνατούν να κατανοήσουν τις σύγχρονες ανάγκες και τις εξελίξεις του κινήματός μας, αναγκαστήκαμε και υποβληθήκαμε σε δαπανηρό και χρονοβόρο δικαστικό αγώνα προκειμένου να επιτευχθεί ο αυτονόητος στόχος που είναι η χωρίς αποκλεισμούς συνένωση όλου του κινήματος.
Ασφαλώς γνωρίζετε ότι οποιεσδήποτε ενέργειες ή αποφάσεις σας χωρίς την προβλεπόμενη ενημέρωση και συμμετοχή μας τυγχάνουν άκυρες και ως εκ τούτου ελπίζουμε να σεβαστείτε και εκτελέσετε, χωρίς περαιτέρω προβλήματα, την άνω δικαστική απόφαση.
Επίσης παρακαλούμε, σε εύλογο χρονικό διάστημα, να μας απαντήσετε για τις προθέσεις σας, διαφορετικά θα βρεθούμε στη δυσάρεστη θέση να προσβάλλουμε κάθε απόφαση του Δ.Σ. καθώς και τις αποφάσεις του προσεχούς Συνεδρίου.
Σκοπός μας ήταν και παραμένει η αγαστή και γόνιμη συνεργασία στους κόλπους της Ομοσπονδίας.
Με Συναδελφικούς Χαιρετισμούς
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Κωνσταντίνου Κων. Ταγάρας Αθαν.
Κοινοποίηση: Σωματεία μέλη της ΠΟΣ/ΔΕΗ
1.

1. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝ/ΧΩΝ ΔΕΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

2. ΠΑΝΕΛ. ΕΝΩΣΗ ΣΥΝ/ΧΩΝ ΔΕΗ & τ. ΗΕΑΠ

3. ΕΝΩΣΗ ΣΥΝ/ΧΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ( Ε.Σ.Ε /ΔΕΗ)

4. ΣΥΛ. ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΥΝ/ΧΩΝ ΔΕΗ

5. ΣΥΝΔ. ΣΥΝ/ΧΩΝ ΔΕΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

6. ΕΝΩΣΗ ΣΥΝ/ΧΩΝ ΔΕΗ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

7. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝ/ΧΩΝ ΔΕΗ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

8. ΣΥΛ. ΣΥΝ/ΧΩΝ ΔΕΗ ΠΕΛΟΠΟΝ. – ΗΠΕΙΡΟΥ

9. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝ/ΧΩΝ ΔΕΗ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

10. ΣΥΝΔ. ΣΥΝ/ΧΩΝ ΔΕΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

11. ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝ/ΧΩΝ ΔΕΗ

12. ΕΝΩΣΗ ΣΥΝ/ΧΩΝ ΔΕΗ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

13. ΣΥΝΔ. ΣΥΝ/ΧΩΝ ΔΕΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ